Herhalingscursus Kinder-EHBO voor leidsters de Hoepel

28-04-2012
In de maand april zijn alle leidsters van kinderdagverblijf de Hoepel op herhalingscursus geweest voor kinder-EHBO. De cursus en het examen zijn verzorgd door Pro(t)Action, een bedrijf gespecialiseerd in cursussen voor onder andere kinder-EHBO en bedrijfshulpverlening. De cursus omvat het herkennen van kinderziektes en verbandleer, maar ook het voorkomen van verstikking en reanimatie. De Hoepel vindt het belangrijk dat leidsters in ernstige situaties te allen tijde de juiste handelingen kunnen verrichten en hanteert in dit geval normen die strenger zijn dan de wettelijke regels.

 

Plan een
RONDLEIDING
plan rondleiding bij kinderdagverblijf de Hoepel in Apeldoorn

 

 
 
Ontwerp en realisatie WDPP