Oudercommissie aan het woord

De Oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die worden opgevangen op de kinderopvang of buitenschoolse opvang (BSO) van de Hoepel. Zij behartigen de belangen van alle kinderen en vertegenwoordigen de ouders. Gevraagd en ongevraagd geven zij de directie advies over zaken als: de kwaliteitseisen van de opvang, voeding, algemeen beleid, opvoeding, veiligheid & gezondheid, openingstijden, spel en ontwikkelingsactiviteiten, geschillen en de prijs van de opvang (art 1.58-1.60a Wet Kinderopvang).

 

Daarnaast is de Oudercommissie betrokken bij het organiseren en bedenken van de ouderavonden (2x per jaar) en overige activiteiten. Er wordt meerdere malen per jaar vergaderd aan de hand van een van te voren vastgestelde agenda. (Alle ouders kunnen punten aandragen) Bij deze vergaderingen is Angelique aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en de commissie van informatie te voorzien.

 

Ouders kunnen de leden van de commissie persoonlijk of middels mail benaderen voor het inbrengen van punten of geven van suggesties. Dit kan via  het emailadres: oudercommissie@dehoepel.nl

 

Als u interesse heeft om een vergadering bij te wonen of lid wilt worden van de commissie, kunt u dit middels de mail kenbaar maken en zal er door de voorzitter contact met u worden opgenomen.

 

Benieuwd naar de leden van de Oudercommisie of naar de notulen van de vergaderingen? Klik dan op de betreffende button, alleen toegankelijk voor ouders met een inlogcode.

 

 

 

 

 
 
Ontwerp en realisatie WDPP