Pedagogische beleid

Het pedagogisch beleid van kinderdagverblijf de Hoepel is erop gericht om kinderen te stimuleren zich te ontwikkelen tot zelfstandige stabiele mensen die positief in het leven staan. Om dit te bereiken heeft kinderdagverblijf de Hoepel een evenwichtig pedagogisch beleid ingericht dat tegemoet komt aan de autonomie en competenties van kinderen en de verschillen tussen kinderen opmerkt en waardeert.

 

Het pedagogisch beleid wordt regelmatig aangepast en verbeterd door de pedagogisch verantwoordelijke. Het beleid wordt elk jaar getoetst door de GGD en oudercommissie.

 

Wilt u het volledige pedagogisch beleid inzien, klik dan op een van de volgende documenten Pedagogisch beleid KDV en Pedagogisch beleid BSO.

 

 

 
 
Ontwerp en realisatie WDPP