Start van de Hoepel BSO per 1 september

28-07-2014

Op de locatie Loolaan 32 start de Hoepel per 1 september een BSO.

Met de start van de nieuwe BSO wil de Hoepel een vervolg geven aan de huidige succesvolle groene kinderopvang.

Ouders waarvan kinderen in het verleden door de Hoepel zijn opgevangen missen in de BSO’s en in het basisonderwijs het buiten zijn. Kinderen zitten te veel binnen op een stoel, is een veel gehoorde klacht. Daarom start de Hoepel met het groene vervolg, een BSO waar, net als bij ons kinderdagverblijf, natuur, buitenspelen en zelfontplooiing belangrijk zijn.

Meld je snel aan!

Plan een
RONDLEIDING
plan rondleiding bij kinderdagverblijf de Hoepel in Apeldoorn

 

 
 
Ontwerp en realisatie WDPP